work → 2011_ECMB

Living in a Colourful World

jaro 2011

Byl jsem osloven s nabídkou vytvořit logo pro multikulturní projekt Living in a Colourful World - jde o týdenní výměnný pobyt pro mladé lidi z pěti zemí Evropské unie. Vznikl za finanční podpory České Národní Agentury Mládež  a jeho organizátorem je Skupina Oshumaré ve spolupráci s Evropským centrem mládeže Břeclav. Samotný projekt je inspirován současnou vzrůstající mírou multikulturních vlivů v evropské společnosti a v souladu s tímto podnětem se zaměřuje na kulturní rozmanitost, problematiku rasismu a diskriminace, nevšední zkušenost i osobní identitu mladých lidí z různých koutů Evropy. Svou činností se projekt snaží rozvíjet interkulturní dialog, vzájemné porozumění a solidaritu, osobní rozvoj a aktivní účast mladých Evropanů v životě demokratické společnosti.

livingcoulourfulworld.blogspot.com